اخبارویژه

وصیت نامه شهید تقی بهمنی

بسم ا… الرحمن الرحیم

انا لله و انا الیه راجعون

ا… اکبر خدا بزرگ است. من به خاطر اسلام، بلکه برای رسیدن به معبودم در این جبهه مبارزه می کنم و معتقد هستم این دنیا برای انسان یک زندان بیش نیست چنانکه شیعه از اول در برابر ستمگران همواره گفته اند، نه به این صورت است که ما شیعه ها در برابر هیچ گفته زور تحمل نمی کنیم. پای مقاومت ستمگران را خواهیم شکست و فراموش نمی کنیم که درس بزرگی از سرور آزادگان حسین(ع) آموخته ایم که در برابر ستمگر به پا خیز.

من می دانم که این جنگ تحمیلی پایدار نیست و خداوند وعده داده است که پیروزی از آن ماست. خدا خود شاهد است که در این جنگ تحمیلی هم از طرف خودی من زجر می برم و هم از طرف دشمن، زیرا ما از درون با ستون پنجم در جنگ مواجه هستیم و از خارج با ابرقدرتهای شیطانی. خدایا تو را قسم می دهم به جوانان آغشته به خون که اسلام را در این لحظه از زمان یاری کن.

و اما شما مسلمانان در این موقع از زمان نشان بدهید که ما آزاده هستیم و پیرو مکتب اسلام هستیم. من شهادت را دوست دارم زیرا هر لحظه به استقبال آن می روم و با خون خودم می خواهم اسلام را یاری کنم اگر خدا این قربانی را از خانواده ما قبول کند، اما خانواده عزیزم شما را به خدا قسم می دهم بعد از مرگ من اگر مجلس عزاداری به پا کردید، خوشحال باشید و جشن بگیرید و به تمام بازماندگان بگوئید که خدا هم از ما قبول کرد. من به هیچ کس بدهکاری ندارم و از چند نفر مقداری پول می خواهم که این پولها را برای بچه ها و خانواده های بی سرپرست به مصرف رسانید و باز هم دوست دارم که با لباس و سایر وسایل از جمله پوتین در خاک بسپارید.

انقلاب ما، مانند نهالی نو است که احتیاج به آب دارد و ما مسلمانان برای آبیاری آن باید خون بدهیم تا این نهال بعد از چند زمانی ثمر خود را بدهد حقیقتا شهید قلب تاریخ است زیرا با خون خود آزادی و انسانی زیستن را برای بازماندگان آموزش می دهد بنابه به قول شهید تاریخ دکتر شریعتی «خدایا خوب زیستن را به ما بیاموز خود بهتر مردن را خواهیم آموخت».

برای من دشمن ننگ بود زیرا هم خاک عزیز ما زیر پوتین کثیف آنها بود و از همه مهمتر اینکه اسلام در این موقع از زمان در این بوته آزمایش به خطر افتاده.

ای مسلمانان یاری کنید اسلام را زیرا این انقلاب ما در جهان برای تمام مستضعفین یک امید است تنها یاری دهنده این ستمدیدگان همین انقلاب مکتبی ماست که در انتظار هستند ببینید چطوری می شود. من آرزو دارم که خداوند بزرگ عمر طولانی به امام خمینی بت شکن تاریخ عطا کند تا این انقلاب را به مقصد نهایی خودش هدایت کند و بعد امید دارم که خداوند خمینی ها و طالقانی ها و ابوذرهای دیگری هم خود آماده با این روش برای صدور انقلاب در ممالک مختلف جهان آماده بکنند  و از تمام دوستان و عزیزان خداحافظی می کنم  و شما را به خدا می سپارم.

تقی بهمنی

bigtheme
رفتن به نوار ابزار